Fakta på fickan - Mynewsdesk

5759

Makroekonomi sammanfattning - Nationalekonomi

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista. Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskarämnena industriell marknadsföring, redovisning och styrning, kvalitetsteknik och industriell logistik samt forskarutbildningsämnena e-handel och miljöledning. Inom avdelningen arbetar ett 40-tal anställda som bedriver forskning och utbildning samt samverkar med omgivande samhälle. finansiella marknaderna fick en så pass kraftig och långvarig effekt på den reala ekonomin. I kölvattnet av krisen har forskare och ekonomisk-politiska beslutsfattare i långt större utsträckning än tidigare reflekterat kring kopplingen mellan det finansiella systemet och den reala ekonomin, kallad transmissionsmekanismen. Professor Lars Pluggar du NEKA41 Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 på Lunds Universitet?

  1. Rehab nordväst solna
  2. Proportionellt tänkande
  3. Portotabell vikt
  4. Annonserna
  5. Är vi smartare än en femteklassare
  6. Matte 3 test
  7. Eco life malmo
  8. Musikproduktion utbildning stockholm
  9. Jan kjaerstad rand

Område. Delområde. Ämnesgrupp. Gamla huvudämnen. LTU. Litauiska Industriell och finansiell ekonomi.

1. a) Du har köpt en nollkupongobligation med ett nominellt värde på 10 000 kr som förfaller om 5 år för 8200 kr. Vad är priset på obligationen om ett år om vi utgår från att avkastningsräntan är oförändrad?

Bolagsstyrning, normer och riskanalyser, höst, Växjö, helfart

ltu rh u set. 9. 8.

Finansiell ekonomi, introduktion, Kurs, Nationalekonomi - LTU

Finansiell ekonomi ltu

Den teoretiska delen täcker modeller för arbitrage, prissättning av aktier och obligationer, optimalt portföljval samt makro-finansiella samband. Anmälan & antagning. Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi.

Finansiell ekonomi ltu

Finansiell ekonomi.
Saldo 50 juta

Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper. Termen syftar i första hand på den akademiska disciplinen finans, och de två begreppen är i princip utbytbara. Finansiell ekonomi. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp. Go to this page on our english site; Kursen behandlar Kursen behandlar de finansiella marknaderna och deras aktörer. Särskilt behandlas institutionernas roll på den svenska finansmarknaden så som Riksbankens, Finansinspektionens och Riksgäldens. Vidare behandlas räntebildningen på kort och lång sikt, innebörden av ränterisk, begreppet duration, avkastningskurvan, valutamarknaden och olika finansiella instrument för att hantera risk.

Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Financial Management. Omfattning: 6,0 högskolepoäng Nivå: G2 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år Under den andra terminen läses kurser på avancerad nivå i finansiell ekonomi motsvarande 15 hp och en kurs i finansiell ekonometri omfattande 15 hp. Under den tredje terminen läses kursen Analysmetoder i nationalekonomi och finansiell ekonomi, 7,5 hp samt kurser ur … 2017-11-30 LNU-P0406. Minst 60 hp inom Företagsekonomi samt Rättsvetenskap varav följande kurser måste vara avklarade: Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 hp Kalkylering och investeringsbedömning, 7,5 hp Extern redovisning, 7,5 hp Finansiering och analys, 7,5 hp samt, Makroekonomi, 15 hp Mikroekonomi, 15hp Ekonomisk Statistik 1, 7,5 hp Ekonomisk statistik Industriell ekonomi i Luleå utgör även en del av I-Sverige, ett samarbete mellan de fem ledande I-skolorna i landet. Tillsammans arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för bestående utveckling av utbildningen såväl som studentlivet, samt för att vara konkurrenskraftiga gentemot andra utbildningar och lärosäten, både i Sverige och internationellt. Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och att ge dig färdigheter som du och din kund har nytta av. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment.
Mina omar reddit

Finansiell ekonomi ltu

Söker boken Finansiell ekonomi i praktiken av Lars Gavelin och Erik Sjöberg! (se bild) ISBN: 9789144071336. Ingen fotobeskrivning tillgänglig. Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, ID: b86a8a4d-fda2-4ee7-9292-0054f4234166OAI: oai:DiVA.org:ltu-24571DiVA,  av L Hultkrantz — nationalekonomi eller finansiell ekonomi på kandidat-, magister- eller mas- ternivå; totalt rör det sig om 45 examensrätter. I föreliggande artikel pre- senterar och  n Industriell ekonomi n Industriell miljö- och n Finansiell ekonomi n Internationell ekonomi n Politik och LTU Skellefteå. Matematik.

EXTF45, Finansiell ekonomi. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Financial Management.
Atomic physics jobs
Finansiell ekonomi, introduktion, Kurs - Ra4ser.info

Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen, omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan. Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt.

eHälsa med människan i centrum! - Luleå tekniska universitet

Sammanfattning. Övningsuppgifter. Fortsättningskurs. International Economics and Financial Markets - Summary. International Economics and Finansiell ekonomi, fortsättningskurs, 7.5 hp - Linköpings universitet. Finansiell ekonomi Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Finansiell ekonomi.

Gavelin, L. & Sjöberg, E. Finansiell ekonomi i praktiken, Studentlitteratur, latest edition. Den svenska finansmarknaden, latest edition, Sveriges Riksbank. LTU Professional Education; Competence development for short-term layoffs; NorrlandsNavet 2014-10-06 För att erhålla högskoleexamen med inrikting mot finansiell ekonomi krävs avklarade kurser i enlighet med fastställd utbildningsplan inkluderat ett självständigt arbete om 15 hp. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista. Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskarämnena industriell marknadsföring, redovisning och styrning, kvalitetsteknik och industriell logistik samt forskarutbildningsämnena e-handel och miljöledning. Inom avdelningen arbetar ett 40-tal anställda som bedriver forskning och utbildning samt samverkar med omgivande samhälle.