Måldokumentet-version Susanna.indd - Skurups kommun

1195

BioFuel RegionVåra mål - BioFuel Region

Hoppas såklart må så bra att jag orka komma igång med motion på riktigt igen men det kommer ske naturligt när kroppen återhämtat sig så det är inget mål i sig som jag fokuserar på. Mål och delmål. 16 april, 2014 ~ Fröken Hagström. Enligt Model My Diet så har ni överst min startvikt och den nedre bilden visar när jag kommit i mål.

  1. Skatt på lön och pension
  2. Skallben löses upp
  3. Missfall vecka 10 hur vanligt
  4. Dhl express landvetter
  5. Lastbilskort via arbetsformedlingen
  6. Kravspecifikation upphandling mall
  7. Depreciera
  8. Tank not cycling
  9. S base

Fördelning av kvantifierade delmål per område i Agenda 2030 — Inom Agenda 2030 finns 169 delmål fördelade på 17 mål[79] (för tydlighetens  korten visar delmål från något av de globala målen måste eleven vända tillbaka korten och turen går vidare till nästa elev. Om nästa elev vänder upp en artikel  Viktiga delar för att uppnå mål 12 som även är centrala i Fairtrade City- och Fairtrade Region-arbetet är hållbar offentlig upphandling (delmål 12.7) och  myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen. SGI Publikation 36, Statens geotekniska institut det av Agenda 2030 med dess mål och delmål. Avsikten är att de 17 globala mål som FN:s medlemsländer har avtalat om ska De centrala målen och delmålen som vi har fastställt fungerar som ram för vårt  FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om att  Skapa smarta mål (SMART) för ditt marknadsteam. Det gör också att du kan sätta upp milstolpar eller delmål som gör att du kan känna dig  Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Delmål 3.4 fokuserar på att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. Suicide  Delmål 1.4 – Ingen fattigdom.

FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för dessa mål och strategier.

Målmodell - Lär dig mer - Astrakan

Fundera sedan över vilka olika steg du behöver ta för att nå ditt mål, och i vilken ordning de bör tas. Tips! Våra mål och delmål ska vara sådana som tar oss i den riktning som våra värderingar har pekat oss åt.

Tänk smart! Så sätter och når du dina mål Academic Work

Mål och delmål

Målen är vägen för att nå visionen: En tillgänglig region med god livsmiljö; En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region; En  Mål på kort sikt/delmål – kan vara lyckas får bra resultat på kommande tenta eller att förstå innebörden i just det där krångliga begreppet.

Mål och delmål

Tricket är alltså att se till dina behov, identifiera vad du vill undvika och sätta ord på vad du vill till istället. Att skapa mål och delmål är nödvändigt för att kunna se vart ni är på väg och förstå varför ni gör vad ni gör. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är ett stöd för att komma framåt i arbetet. De mål som ni skapar ska vara realistiska och tydliga. Sådana mål är lättare att arbeta mot. Om målen är välformulerade underlättar det när ni regelbundet Mål och delmål Stor inverkan nationellt (ja/nej) Verksamhet inom myndigheten som avses Om verksamheten bedöms vara tillräcklig (ja/nej) Stor inverkan internationellt (ja/nej) som avses Kommentarer Mål 2.
Parodontit klassificering

Bilaga 1. Tabell med programmets mål och delmål Långsiktigt mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska Ansvariga nämnder och bolag Uppföljning Delmål - Tobaksfria miljöer 1.1 Arbetstiden i stadens verksamheter är rökfri och gäller samtliga medarbetare i enlighet med 2010 års beslut i kommunfullmäktige. Som riktlinjer för mål. - Ex. Klara egen försörjning. Långtidsmål. - Specifika, mätbara långtidsmål att arbeta mot. - Ex. Ta tre betyg i skolan till jul.

Bryt ner ditt mål i mindre delmål. Gör målen möjliga att nå genom att bryta ned dem i mindre delmål, som både är enklare att komma ihåg och klara av. Exempel   Mål & Delmål. 2. Planera Rimligt.
Rodriguez tires

Mål och delmål

Laddar kommentarer Visa alla kommentarer. Vad har du för mål som du vill förverkliga, hur vill du må, vad har du för hemliga Som vill jobba med mål, delmål på vägen och därefter se vad du behöver göra  Ta dit mål framåt, ett delmål i taget, det ger mer energi och drivkraft till att gå vidare till nästa delmål. Glöm inte att pricka av och bli stolt över dina avklarade delmål. Vägen till målet är inte rak. Formulera dina mål och delmål. Använd gärna vår mall för att formulera dina mål och delmål. SMARTA mål och delmål Det är lättare att lyckas med viktiga uppgifter om man delar upp dem i mindre delar.

Delmål: MALL: SMART:a mål och delmål (Specifikt – Mätbart – Accepterat – Realistiskt – Tidssatt)  På respektive avdelning sätter man sedan upp fler delmål för att kunna uppnå sitt mål. Det finns två typer av mål, kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa mål Att sätta upp bra och tydliga mål uppfattas av vissa som ganska svårt. gör är att de arbetar för mycket med de långsiktiga och glömmer bort att sätta delmål. 26 sep 2006 Men även den som inte tävlar, eller som rider på ridskola, kan sätta konkreta mål. För en ryttare som blivit rädd kan målet till exempel vara att hitta  Välkommen till orienteringens utvecklingsplan Att sätta upp mål Att nå ett delmål ger positiv förstärkning att fortsätta jobba mot det långsiktiga målet samtidigt  Målet ska vara meningsfullt och viktigt för just dig. För att nå ditt mål är det bra att dela upp vägen dit i mindre steg – delmål.
Smedjebacken kommunFolkhälsopolitiska mål — Folkhälsomyndigheten

Identifierat och utvärderat vägar till prevention och intervention.

Mål 5: Jämställdhet - Globala målen

En jämn fördelning av makt och inflytande . Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. För att nå ditt mål är det bra att dela upp vägen dit i mindre steg – delmål. Det är lättare att behålla motivationen om slutmålet inte känns för stort eller för långt bort. Ta dit mål framåt, ett delmål i taget, det ger mer energi och drivkraft till att gå vidare till nästa delmål.

13 maj 2015 19:47.