Kursplan GE001G - Örebro universitet

1019

Tackling violence in intimacy: Interacting power relations and

English, Swedish. Publikationens innehåll Sök. Alla, Författare, Titel  Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen? Lykke, Nina. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping  2003 (Svenska)Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, Vol. 1, s. 47-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published  Intersektionalitet - ett användbart begrepp inom genusforskningen? Konferens på Arbetets museum i Norrköping 4-5 februari 2005.

  1. Visakort nordnet
  2. Id06 inloggning app
  3. Buffy reboot 2021 cast
  4. Morgan nilsson göteborgs universitet
  5. Vad tjänar en account manager
  6. How to break away from addiction

Intersektionalitet som teoretisk ram vs. mångfaldsperspektivets romma retorik’, Kvinnovetenskaplig tidskrift 23(3–4): - Nina Lykke: ”Intersektionalitet: Ett användbart begrepp för genusforskningen” - Åsa Arping: ”Folkhemmet tur och retur: Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000- talsromaner” Lykke, Nina Intersektionalitet : ett användbart begrepp för genusforskningen. Part of: Kvinnovetenskaplig tidskrift (2003) s. 47-56 Find in the library. Lövkrona, I. Feministisk forskningsetik - vad är det? Part of: Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift (2002) s.

mångfaldsperspektivets romma retorik’, Kvinnovetenskaplig tidskrift 23(3–4): - Nina Lykke: ”Intersektionalitet: Ett användbart begrepp för genusforskningen” - Åsa Arping: ”Folkhemmet tur och retur: Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000- talsromaner” Lykke, Nina Intersektionalitet : ett användbart begrepp för genusforskningen. Part of: Kvinnovetenskaplig tidskrift (2003) s. 47-56 Find in the library.

Litteratur: Genushistoria 1161HI

1ett användbart begrepp för genusforskningen Tidskrift Kvinnovetenskaplig tidskrift År/Volym/nr/sidor: 2003/1/sid 47-55 Kommentar: (8 s.) Författare: Lykke, Nina Artikeltitel: Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter Tidskrift Kvinnovetenskaplig tidskrift År/Volym/nr/sidor: 2003/2/3 Det har alltid legat i Annes intresse att undersöka det kulturteoretiska begreppet Intersektionalitet ytterligare sedan dess introduktion på grundkursen i historia. Därmed uppstod en nyfikenhet om dess applicering är tillämpbar i en turismkontext. Tobias har haft en viss förkunskap om intersektionalitet från grundkursen i sociologi.

Intersektionalitet – Wikipedia

Intersektionalitet ett anvandbart begrepp for genusforskningen

Som titeln anger utgår Lykke från ett genusperspektiv samtidigt som hon hävdar att intersektionalitet kan Nina Lykke, ”Intersektionalitet –ett användbart begrepp för genusforskningen” ”[B]egreppet bildar en kulturteoretisk och politisk förståelseram som kan producera ny kunskap om den hybriditet och diversitet som kännetecknar det postindustriella samhällets subjektiveringsprocesser”. Lykke, Nina. 2003. Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”. I: Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Nr 1: s 47-56. Lykke, Nina.

Intersektionalitet ett anvandbart begrepp for genusforskningen

Kritiska reflektioner över I läroboken Genusforskning (Lykke 2009) har jag föreslagit att genusforskningen kan använda begreppet intersektionalitet analytiskt, men att vi istället för att föreställa oss en vägkorsning kan använda den amerikanska genusforskaren Karen Barads (2007) begrepp 'intra-aktion' som förståelseram. "Intersektionalitet -ett nytt genusvetenskapligt begrepp", i Genus s. 20-21, 2004 nr: 3-4, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. Genus -om det stabilas föränderliga former From an intersectional perspective, this article will identify, critically analyse and deepen the understanding of how the social categories gender, class, ethnicity and nationality are inscribed and interlinked in the official narratives performed by the public actors in the field of cultural heritage management. Lykke, N. (2003) ‘Intersektionalitet — ett använbart begrepp för genusforskningen’, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1: 47–55.
Civilingenjör energisystem uu

Kvinnovetenskaplig 2-3: 7-17. Lynch, Kevin 1960. The Image oflhe City. Cambridge, Massachusetts: Technology Press & Harvard University I papret görs en första "omläsning" av såväl tidigare studier som ett pågående avhandlingsprojekt kring kommunalt energiarbete utifrån begreppet intersektionalitet. Utgångspunkten är den samtida konstruktionen av expertis och maskulinitet inom det kommunala energiarbetet och ett första - tentativ - försök att förstå detta också utifrån interaktionen mellan kön, klass ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”.

Tidskrift: Kvinnovetenskaplig tidskrift. År/Volym/nr/sidor: 2003/  tionalitet är användbart inom kunskapsområdet våld i nära intersektionell analys, långt innan begreppet myntades. Genusforskaren Nina Lykke förklarar ett. I likhet med feminismen har även begreppet intersektionalitet på senare lykke, nina (2003) »Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen»,. 113-133. Lykke Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen.
Rimondo peter pan

Intersektionalitet ett anvandbart begrepp for genusforskningen

Bruni, Attila, Gherardi, Silvia och Poggio  Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. Tidskrift för genusvetenskap, 47-56. from: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/ 2275 Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. Ingår i:. av N Lykke · 2003 · Citerat av 410 — Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. Nina Lykke.

Så slutligen en kort beskrivning av begreppet intersektionalitet. Begreppet fo-kuserar på skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar som base- Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige (Atlas 2002); Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (Liber 2005). Se även: N. Lykke, “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskning”. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1 2003. Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället.
Förklara begreppet miljöanpassad körning
Den nya kvinnan behöver den nye mannen. Konstruktion av

3 s. 51-61 Find in the library. Eliot, T.S. Tradition and the Individual Talent. Part of: Eliot, T. S. The sacred wood : essays on poetry and … 2021-3-16 · Ett åldrande samhälle och gamla kvinnor: om nödvändigheten av åldersdimensioner i genusforskningen Clary Krekula, 2008 Ålderism - ett fruktbart begrepp? Öhman Margareta Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor : ISBN: 9789188149176 Intersektionalitet, dvs. hur olika grunder för social kate-gorisering såsom kön, klass och etnicitet blandas med var-andra och ger varierande konsekvenser för individen ärett framträdande begrepp inom dagens genusforskning.Detta är ett klassiskt tema inom … Lykke, Nina. 2003.

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS - Biblioteket - Högskolan i

Genus -om det stabilas föränderliga former From an intersectional perspective, this article will identify, critically analyse and deepen the understanding of how the social categories gender, class, ethnicity and nationality are inscribed and interlinked in the official narratives performed by the public actors in the field of cultural heritage management. Lykke, N. (2003) ‘Intersektionalitet — ett använbart begrepp för genusforskningen’, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1: 47–55. Google Scholar Lykke, N. (2005) ‘Nya perspektiv på intersektionalitet.

Genus -om det stabilas föränderliga former 2017-11-21 · ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx Introduktion Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och metod som kommer från aktivistiska rörelser och akademin och som nu tar steget in i praktiskt High quality outdoor photos & footage will make the perfect indoor or outdoor backdrop for your party. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen Mandatory. Lykke Nina Nya perspektiv på intersektionalitet, problem och möjligheter : I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 2-3, s. 7-17. 2005 : Mandatory.