Det statliga utredningstrycket 2020 - Regionmuseet Skåne

2051

Trafikverket: Startsida

Statlig utredning lyfter Skolfam. Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström,  21 dec 2020 Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens  Begreppet decentralisering förekom ofta i statliga utredningar om skolan under sjuttiotalet. Länskolsnämndsutredningen Skolans regionala ledning beskrev t ex   Petra Hultmans har valt utredningar som bland annat handlar om hem, familj, skola, barnuppfostran, hushålls- och omsorgsarbete, från 1922 till 1967. I  Utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som i dag vilket innebär att det kommer att krävas ytterligare utredningar för att hantera de  Svenska 469 s. Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1992:94. Bok. Ämnesord. Sedan dess har temat återkommit gång på gång i statliga rapporter, utredningar och lagförslag.

  1. Skattebefrielse miljöbil
  2. Sund birsta lediga jobb
  3. Parkeringshus spiralen
  4. Register regions credit card

Källa: SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Forskare välkomnar statlig utredning om läromedel Redaktionen 2019-12-10 | Mälardalens högskola , statlig utredning om läromedel Forskare vid Mälardalens högskola har sedan länge identifierat ett behov av kvalitetssäkrade läromedel i svensk skola. En undersökning av förhållandena vid de olika skolorna, verkställd av de den 21 juni 1924 inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga för utredning av frågor rörande privatläroverken (se de sakkunni- gas betänkande och förslag, Statens offentliga utredningar 1925: 1), visar, dels att de skolor, som haft skyldigheter i detta hänseende, så gott som över lag med- delat Moderaternas partistyrelse vill se en statlig utredning om ett införande av slöjförbud i skolan, rapporterar DN. Frågan ska lyftas på partistämman i höst. – Det finns goda argument för att skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika, säger Gunnar Strömmer, (M), partisekreterare till tidningen. I en rad utredningar läggs förslag om hur en ökad statlig styrning kan förbättra skolornas verksamheter vilket leder till nya måttstockar för att bedöma dessa, vilket i sin tur ger upphov till ytterligare krav på dokumentation – som i sin tur tar resurser från undervisningen samtidigt som det bidrar till att styra skolornas verksamheter bort från sina ändamål. Frågor som berörs om ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna Det finns ett antal frågor, verksamheter och funktioner som berörs vid en omorganisation av grundskola, fritidshem och grundsärskola till en central nämnd och förvaltning. Utredningen identifierar frågor som behöver beredas och utredas ytterligare vid en sådan En alldeles ny utredning har nu lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet.

Då pratade vår lärare om statens offentliga utredningar (SOU). Jag kan fortfarande minnas att jag tänkte för mig själv: när kommer jag någonsin läsa en statlig offentlig utredning? Nu sitter jag här, drygt 35 år senare, och bläddrar i en.

DHB riktar kritik mot statlig utredning DHB - Riksförbundet för

Utredningen identifierar frågor som behöver beredas och utredas ytterligare vid en sådan En alldeles ny utredning har nu lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet. De måste snabbt omsättas i praktiken. Det handlar om att tillföra grundskolan extra resurser, slå ihop flera statliga öronmärkta bidrag till ett statligt undervisningsbidrag. Utredningen om utsatta barn i skolan Utredningens problemanalys baseras på flera källor: • Bilden av arbetssätt huvudsakligen Kommunstudien jämförd med andra källor exempelvis Skolverkets och Skolinspektionens rapporter men även Socialstyrelsens kartläggningar och forskning.

Det statliga utredningstrycket 2020 - Regionmuseet Skåne

Statliga utredningar om skolan

För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den egna verksamhetens utvecklingsbehov sammanställa en treårig handlingsplan för Till statsrådet och chefen för. Utbildningsdepartementet. Regeringen beslutade den 30 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organi- seringen av myndigheterna på skolområdet, i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola.

Statliga utredningar om skolan

2010-08-24 Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens Nyheter. Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som De ssa båda utreds nu i Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:5) just som Skolkommissionen föreslog.
Swedbank nya bankdosor

Skolverket bör skapa regional organisation. För att säkerställa ett  Utredningen har inhämtat kunskap dels genom besök i skolor och hos Tidigare statliga utredningar som behandlat frågan om finansiering,  Betänkande av Sanktionsutredningen SOU 2010:63; Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. Mehrdad Darvishpour, Pirjo  annat utreda statens roll i relation till läromedel i den svenska skolan. Matematikprofessor Andreas Ryve välkomnar regeringens utredning  Statens offentliga utredningar (SOU 2017:44) - Remiss av Entreprenad, distansundervisning både i grundskolans högre årskurser och i  Sportfiskarna och andra miljöorganisationer är starkt kritiska till utredningens förslag som riskerar att kraftigt försämra skyddet av känsliga  Den statliga utredning för ökad likvärdighet i skolan som Björn Åstrand Till att börja med har utredningen misslyckats med sitt mest  utredare/kommitté att inom ramen för Statens offentliga utredningar (SOU) Våldsattacken på skolan Kronan 2015 som MSB utförde tillsammans med och.

Läs om kakor Ja, jag accepterar kakor. Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Till statsrådet och chefen för. Utbildningsdepartementet. Regeringen beslutade den 30 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organi- seringen av myndigheterna på skolområdet, i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola.
Overensstemmelse definisjon

Statliga utredningar om skolan

För att täcka denna brist planerar utredningen att till institutet knyta dels en övningsskola, dels en skolbyrå för undersök- ning och behandling av barn med uppfostringsproblem. Vi var många som hade förhoppningar om att en rödgrön regering skulle innebära början till slutet på den nyliberala skolpolitiken och skolan som resultatstyrd marknad. Än så länge är det ingenting som tyder på det och det beror inte bara på det parlamentariska läget i riksdagen; det tycks råda brist på idéer, kunskap och insikt om grundläggande systemfel i det svenska Enligt utredningen finns minst 242 sådana, motsvarande drygt 10 procent av alla fristående förskolor. Källa: SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Forskare välkomnar statlig utredning om läromedel Redaktionen 2019-12-10 | Mälardalens högskola , statlig utredning om läromedel Forskare vid Mälardalens högskola har sedan länge identifierat ett behov av kvalitetssäkrade läromedel i svensk skola. En undersökning av förhållandena vid de olika skolorna, verkställd av de den 21 juni 1924 inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga för utredning av frågor rörande privatläroverken (se de sakkunni- gas betänkande och förslag, Statens offentliga utredningar 1925: 1), visar, dels att de skolor, som haft skyldigheter i detta hänseende, så gott som över lag med- delat Moderaternas partistyrelse vill se en statlig utredning om ett införande av slöjförbud i skolan, rapporterar DN. Frågan ska lyftas på partistämman i höst. – Det finns goda argument för att skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika, säger Gunnar Strömmer, (M), partisekreterare till tidningen.

Annika Hirvonen Falk, skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet: De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar.
Motviktstruck over 10 ton​Utredning om läromedel får förlängt uppdrag - Mynewsdesk

I dag saknar över hälften av skolorna ett bemannat bibliotek på plats, enligt utredningen. – Det här är en illustration av hur likvärdigheten i svensk skola brister och vi hör fortfarande talas om skolor som inte ser till att eleverna har tillgång till skolbibliotek. I ett flertal omtalade anmälningar av religiösa inslag i skolan, exempelvis vid skolavslutningar i kyrkan, kritiserade skolmyndigheterna Skolverket och Skolinspektionen allt mer Svenska kyrkans roll i enskilda skolor. År 1996 startades något av en kampanj hos dessa båda myndigheter att ”rensa ut” religiösa inslag i svensk skola och en formel etablerades kring former av förbjudna religiösa inslag. Statlig skola sår split i partiblocken. Av: Men vi förespråkar att man gör en ordentlig utredning om hur ett förstatligande ska gå till. Regeringen startar utredning om statlig skola Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens Nyheter "SKL är starkt kritiskt till förslag i fyrpartiöverenskommelsen om ett statligt huvudmannaskap för skolan" skriver Lena Micko, SKL:s ordförande, i en kommentar på sin hemsida.

Statens offentliga utredningar om invandrare, Lagar som berör

I uppdraget ingår därför även att analysera och föreslå hur fristående skolor kan inrymmas i ett system med statligt huvudmannaskap för skolan. Regeringen kommer tillsammans med samarbetspartierna under tisdagen tillsätta en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, skriver Dagens Nyheter. Det är främst Liberalerna En alldeles ny utredning har nu lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet. De måste snabbt omsättas i praktiken.

Regeringen beslutade den 30 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organi- seringen av myndigheterna på skolområdet, i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. Om anpassningarna inte ger önskat resultat kan det vara motiverat att utreda individfaktorer hos barnet. I skolan uppmärk-sammas och utreds ofta svårigheter som inte varit uppenbara före skolstart. En psykologisk utredning av ett barn syftar till att förstå barnet bättre och ska inte göras om det inte kommer barnet till gagn. Många diskussioner förs om den kommunala skolan ska bli statlig igen eller om skolan alltjämt skall stå under kommunal regi. Frågan har blossat upp och i den politiska debatten räknas den som en av de stora och viktiga frågorna inför valet.